Nuffnang

Search This Blog

Forgiveness is one of the most distinguishing features of Ramadan. If we truly want Allah's love, mercy and forgiveness, we must remember that the pleasures in this world are transient, and we are working toward that which is permanent. Is it worth being bitter and stunting our growth? Will it really benefit us? Will our anger and bitterness change the person who has hurt us?

Let us use this Ramadan to open our hearts to those who have wronged us and forgive them as we beg Allah to forgive us..


Love a little more than what is necessary..
Work a little harder than what is required..
Be a little kinder than what is usual..
Give a little more than what u feel u can afford..
Stand in a prayer a little longer than what u intended..
Be a little more patient than what u feel u can handle..
It is that little extra effort sparked by sincerity in the heart
that makes your ordinary self extraordinary...


Remember the five simple rules to be happy:

1. Free your heart from hatred.
2. Free your mind from worries.
3. Live simply.
4. Give more.
5. Expect less.

Monday, December 6, 2010

Doa Akhir Tahun dan Doa Awal Tahun

Bismillah ir-Rahman ir-Rahim


Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
http://www.islam.gov.my/program/doamaalhijrah.html


DOA AKHIR  TAHUN
Seperti ketika membaca doa-doa yang lain, peradaban doa harus diikuti dengan baik. Sebelum berdoa, eloklah didahului dengan membaca Bismillah, bertahmid dan selawat Nabi.

Doa Akhir Tahun dibaca 3 kali pada akhir waktu Asar atau sebelum masuk waktu Maghrib  pada akhir bulan Zulhijjah.

Sudahi doa dengan selawat, salam dan tahmid serta akhirkan dengan sekurang-kurang membaca 'Aamin, Aamin Ya Allah, aamina yaa ilaahi 'l aalamin. Istajib dua'a ana yaa kariim waj'al naa fiddun yaa mina'l muflihiin waskinna wa amwa tanaa jannatan'naaiim' yang bermaksud, 'terimalah, kabulkanlah ya Tuhan seru seluruh alam. Perkenankanlah doaku ya Tuhan Yang Maha Mulia dan jadikanlah aku di dunia ini dari golongan yang mendapat kemenangan.'

AUDIO: http://www.majalah-alkisah.com/doaakhirtahun.mp3DOA AWAL TAHUN
Baca doa awal tahun pula sebanyak 3 kali selepas solat Maghrib. Ikuti peradaban doa yang sama.
Bacaan mengikut ejaan huruf rumi ialah seperti berikut:
  • 'Allaa humma antal Abadiiyul Qadiimul Haiiyul Qaiiyu mul' Kariimul Hannaa nu wa hadhzihi sanatun jadii datun as aluka fiiha'l i'szmata minashhaidha niirrajiim wa auliya ehi wal a'una a'ala hadhzihinnafsi'l ammaa rhati bissu e wal istiqhaa libima yuqharribunii ilaika yaa zal jalaali wal ikraam.'
  AUDIO:  http://www.majalah-alkisah.com/doaawaltahun.mp3

MusicPlaylistView Profile


Alhamdulillah.
Hidayah
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...